Aktuellt

62860_t.jpg

Kort summering – Ramieza Mahdi om kvinnor på flykt

Efter avklarat årsmöte 8.3.2018 berättade Ramieza på ett mycket personligt och berörande sätt om nyfinländska kvinnors vardagsverklighet i vårt land.
62564_t.jpg

Årsmöte torsdag 8.3.2018 kl. 17.30

Plats: Svenska Klubben, Strandgatan 4, Vasa
62015_t.jpg

Vi frågar: "Är detta jämställdhet?"

Kvinnoklubbens insändare i Vasabladet 20.1.2018
62016_t.jpg

Kampanjaktiva i Rewell Center 19.1.2018

SFP, SU och Kvinnoförbundet gör gemensam aktion inför presidentvalet.
61407_t.jpg

Månadens kvinnoförbundare: Sigrid Heinricius

Sist ut i serien månadens kvinnoförbundare under detta år då Svenska Kvinnoförbundet fyller 110 år och Finland 100 år är en historisk kvinna: Sigrid Heinricius. Vasa svenska kvinnoklubb lyfter fram henne i presentationen som en av initiativtagarna till Vasa kvinnoklubb som grundandes 1905 och var föregångare till dagens Vasa svenska kvinnoklubb som kom till år 1920.
61329_t.jpg

After Work 1.12.2017 kl. 17-19 på Bistro Ernst

Vi har inget speciellt tema, men pratar gärna mer om #metoo kampanjen och varför den syns så lite i den finska debatten.
61162_t.jpg

Kvinnornas julmässa 6.12.2017 kl. 10.00-15.00

Förberedelserna för årets Kvinnornas julmässa är på slutrakan. Vi hoppas på stor uppslutning kring försäljningsborden.
61390_t.jpg

Orange dagens evenemang i Vasa 18.11.2017

Orange dagen är ett led i en internationell kampanj som vill stoppa våld mot kvinnor och flickor. Dagen firades i år i Vasa lördagen den 18 november.
60946_t.jpg

Vision Vasa 14.11.2017 kl. 18 i Eksalen, Folkhälsans hus

Vasa är en mångkulturell stad. Vilka är de utmaningar och resurser som ställs till förfogande? Vasa har en vision om att växa och vara en stad som tilltalar alla sina invånare och också lockar till sig nya. Vi är ungefär hälften kvinnor och hälften män. Av vår befolkning har ungefär 8% andra hemspråk än finska eller svenska. En nyckel till tillväxt är att människor trivs och mår bra i vår stad. För att trivas behöver man känna sig inkluderad och delaktig. Vasa Kvinnoklubb vill bjuda in till en kväll där vi funderar hur vi skapar denna stad!
60762_t.jpg

After work 27.10.2017 på Ernst

Det blir igen After Work fredagen 27.10 kl. 17-19 på Bistro Ernst. Den här gången har vi som tema kultur- och idrottsfrågor i Vasa.