Dataskyddsförordningen GDPR

Vasa svenska kvinnoklubb iakttar principerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR vid behandling av person- och medlemsuppgifter.

Svenska folkpartiet har under år 2021 tagit i bruk ett nytt medlemsregister, Kilta – Svenska folkpartiet i Finland r.p. medlemsregister. Det nya medlemsregistret uppfyller alla krav på sekretess i enlighet med GDPR:s bestämmelser. Svenska Kvinnoförbundet och dess lokalavdelningar har tillträde till eget medlemsregister för uppdatering av uppgifter.

Se utförlig info: Kilta – Svenska folkpartiet i Finland r.p. medlemsregister