Dataskyddsförordningen GDPR

Vasa svenska kvinnoklubb iakttar principerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR vid behandling av person-/medlemsuppgifter.

Svenska Kvinnoförbundet har under år 2021 tagit i bruk ett nytt medlemsregister i samarbete med SFP. Det nya medlemsregistret uppfyller alla krav på sekretess i enlighet med GDPR och har nya användbara funktioner. Svenska Kvinnoförbundets lokalavdelningar har tillgång till sitt eget register över medlemmar för att kunna uppdatera uppgifter och ta ut behövlig information.

Se vidare i länk.