"Kvinnor och juridik"

Tisdagen den 9.4.2019 kl. 18.00 ordnar vi tillsammans med Kvinnoförbundet i Korsholm en fortsättning på seminariet Kvinnor och ekonomi. Temat är kvinnor och juridik med särskild inriktning på sådana allmänna juridiska frågor som det lönar sig att ha koll på i sitt vardagliga liv.
Föreläsare är advokat Sabina Saramo och tingsdomare Lilian Grönlund. Platsen är ämbetshuset i Smedsby. Servering.

"Kvinnor och ekonomi"

Vi kommer tillsammans med Kvinnoförbundet i Korsholm att ordna två seminarier med temat Kvinnor och ekonomi, ett mycket brett och relevant tema och en viktig jämställdhetsfråga. Det första tillfället ordnas
torsdag 25.10. 2018 kl. 18.00 i Glaskabinettet i Folkhälsanhuset i Vasa
Den 25.10 föreläser Maria Östergård Käld, som till vardags jobbar på Fennia som försäljningschef med pensions- och placeringstjänster som specialområde. Hon kommer att tala om hur kvinnor kan ta tag i sin ekonomi, om sparande, placeringar, pensioner osv.
Det andra tillfället ordnas i början av nästa år i Korsholm. Vårens föreläsning kommer att ha betoning på vardagsjuridik.

Vision Vasa - en mångkulturell stad 14.11.2017

   

Marjo Hannu-Jama, utvecklingsplanerare med innehållsmässigt ansvar för jämställdhets- och likabehandlingsplanen i Vasa stad under seminariet Vision Vasa - en mångkulturell stad 14.11.2017

Vision Vasa - en mångkulturell stad

Siv-Britt Höglund

"Den farligaste av våra fördomar är tron att vi inte har några fördomar". "Vi som har privilegier tänker inte på att vi har dem".
De citaten fick jag mej till livs i går kväll på Kvinnoförbundets seminarium på temat hur Vasa ska bli en attraktiv mångkulturell stad.
Ett faktum är att 8% av Vasas befolkning talar ett annat språk än finska och svenska. Ett faktum är också att Vasa har gjort upp en plan för att främja likabehandling och jämställdhet. Och ett faktum är också - tror jag - att de flesta Vasabor lika litet som jag har tagit del av den planen. Planeringen har styrts av lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor (1986), diskrimineringslagen (2014) och den av staden godkända europeiska deklarationen om jämställdhet. Dessutom har Finland ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Plus att det i grundlagen och arbetsavtalslagen samt internationella avtal talas om jämställdhets- och likabehandlingsskyldigheter.
Dessutom - något som jag hörde om första gången igår - Vasa är med bland en av fem städer (Tammerfors, Uleåborg och två till som jag inte minns) i Finland i ett projekt som heter Rainbow Rights - alltså ett projekt för att befrämja rättigheterna för sexuella minoriteter och könsminoriteter.
Nu skulle det gälla att få ut den här planen till folket på ett sätt som går hem. Märkte själv nu när jag sökte material hur lätt det var att komma in i byråkratiska återvändsgränder där det talades ett språk som jag inte tog till mej.
Ner på verkstadsgolvet med planen. Vasa stads representant Marjo Hannu-Jama (som suttit med i arbetsgruppen som har gjort upp planen) redde igår ut begreppen men det behövs mer. Det var viktigt att det reddes ut - åtminstone jag fick upp ögonen för det jag vet att jag behöver veta mer om.
Nina Stubb - mångkulturutvecklare på Röda korset - tog på ett sätt ner en bit av planen på verkstadsgolvet genom att koppla ihop den med Integrationslagen. Som finns till för människor som kommer till vår stad utifrån - gästarbetare, asylsökande, kvotflyktingar t.ex. Hon lyfte fram områden där det finns risk för strukturell rasism - politiken, medierna, utbildningen, välfärdstjänster, polis och rättsväsende, arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, hattal och hatbrott för att nämna några.
Men också det faktum att det är hela samhället - du och jag - som ska integrera. Vi ska våga säja ifrån. Vi ska se våra nya invånare som de resurser de är.


Vasa stads strategi - mångfald en resurs för framtiden
Det här är bara en bit av planen - det som berör våra nya invånare - det finns så många andra bitar som bör lyftas fram. Jämställdhet mellan könen, funktionshandikappades rättigheter, åldringars behov. barns rättigheter osv.

  • Staden som politisk och strategisk ledare – likabehandling och jämställdhet i alla funktioner

  • Staden som arbetsgivare – mångfald ger energi och välmående i arbetsgemenskapen

  • Staden som tjänsteleverantör  - jämställd och jämlik service för alla

Det är teman som tas upp i den grundligt gjorda planen. Arbetsgruppen ska ha beröm för det de gjort. Nu kunde pressen lyfta fram det hela. Det lär ha talats i radion - har inte hört. Och vet man inte om att det finns så söker man inte heller material.

Ett axplock ur en viktig plan - en plan som inte får glömmas bort.

Siv-Britt Höglund i ”Bloggsippan” (15.11.2017):

https://bloggsippan.blogspot.fi/2017/11/vision-vasa-en-mangkulturell-stad.html

 


Klicka på rubriken för närmare information om vårt kommande evenemang:

VISION VASA - en mångkulturell stad

Utmaningar och resurser

Tid och plats: 14.11.2017 kl. 18.00, Eksalen, Folkhälsans hus, Rådhusgatan 25, Vasa


Konstens natt

Soliga Nina Stubb står redo vid evenemangstältet

Kvinnoklubben deltar tillsammans med SFP:s samorganisation i Konstens natt torsdag 10.8. och ca kl. 17-20 finns vi vid SFP:s tält på gågatan mittemot Kaffehuset August. Kom och träffa oss och prata jämställdhetspolitik eller vad du vill.

Glatt gäng vid SFP-tältet: fr.v. Joakim Strand, Benita Nordgren, Thomas Öhman och positivhalaren Harri Karvonen


Dessutom har vi planer på att delta i Gå ett Yrke till en Kvinna, Kvinnobankens evenemang söndag 10.9. Vi samlas vid restaurangbåten Faros vid Fiskstranden kl. 11.00. Två rutter står till buds, en kortare guidad kulturvandring till Österbottens museum och tillbaka och en längre till Brändö, runt Universitetsstranden och tillbaka. Genom evenemanget samlar man in pengar för att stöda kvinnors utbildning, företagande och utkomst i utvecklingsländer.