Energipolitisk diskussion på Vasa Elektriska 20.1.2016 kl. 17.30

12.01.2016 kl. 15:03
Vasa Elektriskas VD Hannu Linna informerar om aktuella frågor inom energisektorn och bolagets styrelseordförande Joakim Strand inleder. Rundvandring i Vasa Elektriskas nya lokaliteter vid Kyrkoesplanaden 0.

Anmäl gärna om deltagande till Benita Nordgren, tfn 050 557 1060, benita.nordgren@gmail.com.

Arrangör: Vasa svenska kvinnoklubb r.f.


Vasa Elektriska i sammandrag:

Verkställande direktör Hannu Linna gav en initierad och inspirerande redogörelse för koncernens framgångsrika verksamhet och för energimarknaden i allmänhet.

 

  • STRATEGI

Vasa Elektriska är en prismässigt förmånlig och pålitlig energikoncern som skapar välfärd inom sitt område.

  • VÄRDEN

Transparens, yrkeskunnande och förtroende

  • OPERATIV SPETSKOMPETENS

är den strategiska princip som styr verksamheten. Med detta avses rätlinjiga, effektiva verksamhetsprocesser.

Vasa Kvinnoklubb