Kvinnoförbundet valde nytt presidium

17.03.2015 kl. 20:06
På sitt årsmöte 15.3.2015 valde Svenska Kvinnoförbundet Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors (längst till höger) till ny förbundsordförande.

Vasa svenska kvinnoklubbs ordförande Benita Nordgren (längst till vänster) valdes till en av tre vice ordförande. De två andra är Katinka von Kraemer från Borgå och Tanja Ljungqvist från Ingå.

Vasa Kvinnoklubb