Kvinnoförbundare från Korsholm och Vasa i gemensam sits 4.6.2018

20.08.2018 kl. 16:02
Med förenade krafter inför höstens kommande program!
Det uppstod livliga diskussioner om bl.a. samarbete kring kommande program till hösten, när styrelsemedlemmar från vår systeravdelning i Korsholm och vi i styrelsen för Vasa svenska kvinnoklubb träffades på kretskansliet i Vasa. Kolla in resultatet under höstens lopp!
Vasa Kvinnoklubb