Nyttig information om vardagsekonomi

26.10.2018 kl. 12:47
Vi fick ta del av en hel del matnyttigt i skötseln av vår vardagsekonomi under seminariet "Kvinnor och ekonomi" som ordnades 25.10. i Folkhälsans utrymmen i Vasa.

Sari Somppi, som är regionchef vid Västra Finlands brottsofferjour, inledde genom att konstatera, att kvinnor skulle behöva större självförtroende i ekonomiska frågor, men att man kan se en trend som pekar på att kvinnor har intresse av att lära sig mer.

Maria Östergård Käld med en mångsidig och långårig erfarenhet inom bank- och försäkringsbranschen, för närvarande inom kapitalförvaltningen i Fennia, redogjorde för kvinnors allmänna inställning till pengar och sparande, om ekonomi som ett känsligt samtalsämne kvinnor emellan, sparande som en buffert vid oväntade händelser och om olika sparformer, även sparande till vardags i hushållet. "Det har aldrig varit så lätt att spara (och svårt) som nu!" En färsk undersökning som Nordea har låtit Taloustutkimus göra i Finland i juni i år ger vid handen, att kvinnor sparar och placerar mindre ofta och försiktigare än män och att de har sämre kunskaper och beredskap i dessa frågor än män. Endast 70 procent av kvinnorna sparar eller placerar, ca 10 procent färre än vad fallet är bland män. Att sätta undan pengar till privat pensionssparande eller fortsätta jobba efter uppnådd pensionsålder är också en vedertagen form att trygga sin ekonomi efter pensioneringen.

(Foto: fr.v. Sari Somppi, Maria Östergård Käld)

Vasa Kvinnoklubb