Årsmöte 4.3.2019 följt av föredrag om psykisk hälsa

15.02.2019 kl. 18:03
Möt upp alla kvinnoklubbare till årsmöte och föredrag om psykisk hälsa av docent Anna K. Forsman.

Stadgeenligt årsmöte 4.3.2019 kl. 18.00 på Svenska klubben, Strandgatan 4.

Efter årsmötet kl. 19.00 föreläser akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi, Anna K. Forsman, under rubriken

Psykisk hälsa hela livet: Vad, för vem, hur och på vilka villkor?

Anna K. Forsman är född i Korsholm och blev student från Vasa övningsskolas gymnasium. Hon disputerade år 2012 och har sedan 2014 varit anställd vid Åbo Akademi. Sedan 2017 sköter hon akademilektoratet i hälsovetenskaper vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, där hon bland annat ansvarar för utbildningslinjen ’hälsokunskap’. Hon erhöll i fjol det prestigefyllda Per Brahe-priset.

Servering av en liten kvällsbit ingår. Välkommen!

Vasa Kvinnoklubb