Inom kort lämnar historiken tryckpressarna

11.09.2020 kl. 20:12
Vasa svenska kvinnoklubb fyller jämna år i november. Det har nu förflutit otroliga 100 år sedan föreningen grundades år 1920.

I själva verket hade Vasakvinnorna aktiverat sig så tidigt som 1905 genom att grunda en tvåspråkig förening, Wasa kvinnoklubb, som var verksam till 1915.

I offentligheten firas märkesåret relativt anspråkslöst - med coronarestriktionerna i färsk åtanke.

För att uppmärksamma jubileet ges inom kort ut en historik eller jubileumsskrift skriven av journalisten Camilla Berggren med boktiteln Vasa svenska kvinnoklubb 100+. Den kommer att finnas till utdelning vid våra tillställningar.

Med önskan om en trygg höst.

Styrelsen

 

Vasa Kvinnoklubb