Webbutställning: Vasa svenska kvinnoklubbs minnesbilder

13.11.2020 kl. 18:07
Texten med många intressanta foton har sammanställts av Emma Kajander på Svenska centralarkivet i Helsingfors 13.11.2020.

"En av de äldsta kvinnoföreningar startades i Vasa redan 1905. Wasa Kvinnoklubb grundades 1905 hela två år före Svenska Kvinnoförbundet grundades. De aktiva damerna hyrde en t.o.m. en möteslokal med elektricitet (en ovanlighet på sin tid). Klubben verkade ca 10 år.
När sedan Svenska Kvinnoförbundet skulle få sin lokalavdelning i Vasa tog man en del av namnet och bildade 1920 Wasa svenska Kvinnoklubb.
Läs den intressanta nyskrivna historiken Vasa svenska Kvinnoklubb 100+ skriven av Camilla Berggren.
Här visar vi några dokument och bilder, tyvärr finns inga fotografier i arkivet, så det blir litet minnesbilder...."

Läs vidare i länken:

 

Vasa Kvinnoklubb