Årsmötet 19.3.2021. Kommunalvalet 18.4.2021.

28.01.2021 kl. 19:08
Här får du ta del av förhandsinformation om Kvinnoklubbens årsmöte 19.3.2021. Du kan också bekanta dig här med Svenska Kvinnoförbundets kommunalvalsprogram. Vidare finns info till dig som funderar på att ställa upp som kandidat i valet.

Årsmötet

Kvinnoklubbens årsmöte ordnas fredagen den 19.3., på Minna Canth-dagen, kl. 18.00. Mötet blir på distans via Zoom, vilket betyder att alla som vill delta bör anmäla sig till ordförande Berit Öhman, berit.ohman@netikka.fi, senast en vecka före mötet så att vi hinner skicka ut alla handlingar i god tid och meddela inloggningsuppgifter till mötet. Mötet kommer bl.a. att välja ny ordförande för klubben och två nya styrelsemedlemmar. Vi kommer förutom stadgeenliga ärenden också att behandla ett förslag till nya stadgar. Vi hoppas på livligt deltagande.


Kommunalvalet 18.4.2021

Vårens kommunalval är ett betydelsefullt val. Coronapandemin har påverkat speciellt kvinnor och kvinnodominerade branscher. Det är viktigt att de negativa effekterna av pandemin minimeras i kommunerna.

Svenska Kvinnoförbundets kommunalpolitiska mål 2021 - 2025

1. Så skapar vi jämställda kommuner
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Kommunen - en jämställd arbetsgivare
4. Jämställd småbarnspedagogik och utbildning
5. Jämställdhet i hälsa och vård
6. Jämställd idrott och fritid för alla
7. Våldsförebyggande arbete
8. Trivsel, tillgänglighet och trygghet i kommunen
9. Hållbar utveckling - klimatsmarta städer och kommuner
10. Jämställd integration i kommunerna

Vi ställer upp tio ambitiösa mål och definierar vad som krävs för att de ska kunna uppnås under nästa fullmäktigeperiod. Läs mer här:

https://kvinnoforbundet.fi/sv/kommunalval/

Valkampanjen kommer att vara digital och ske främst på sociala medier på grund av coronapandemin.

Förbundet ordnade ett första webbinarium 27.1. ”Vi måste prata pengar” med temat ekonomi och juridik. Det kan fortfarande ses på förbundets Facebook-sida. Förbundets kommunalvalsprogram med devisen ”Framtiden är jämställd – Kommunalpolitiska mål 2021-2025” följer vi också här på det lokala planet. 

Kvinnoförbundet kommer under våren att lansera en poddserie med 10 avsnitt om jämställdhet, framtid och fortsatt feministisk kamp. Serien görs i samarbete med kommunikationsbyrå Bertills & Jung. Avsnitten sänds i februari-april.

Håll utkik på förbundets konton i sociala medier!


Till dig som funderar på att ställa upp som kandidat i kommunalvalet.

Hur samhället ser ut och vilka värderingar som styr i beslutsfattandet är beroende av vem som är beslutsfattare och vilka värderingar personen har. Tillsammans står vi upp för demokrati, jämställdhet, jämlikhet, delaktighet och rättvisa. Tillsammans kan vi påverka och göra skillnad, tillsammans är vi helt enkelt starkare. Observera också att personer med annat medborgarskap än finskt får rösta i kommunalval om de bott på orten i över två år.

Om du är intresserad av att ställa upp som kandidat tveka inte att ta kontakt med kvinnoklubbens ordförande berit.ohman@netikka.fi, kvinnoklubbens styrelsemedlem Helena Boucht-Lindeman, helena@lindeman.fi eller direkt med SFP:s valkoordinator i Vasa Ulla Granfors, ulla.granfors@abo.fi.

Vasa Kvinnoklubb