Kvinnoklubben fick ny ordförande och styrelse - rapport från årsmötet 19.3.2021

23.03.2021 kl. 09:49
Med anledning av att vår förra ordförande Berit Öhman undanbett sig omval valde årsmötet Ramieza Mahdi till ny ordförande. Även styrelsens sammansättning genomgick förändringar. Vi välkomnar tre nya styrelsemedlemmar i vår krets: Yvonne Grönlund, Caroline Sparf och Nathalie Wingren.

Medlemsavgiften förblir oförändrad 15 €/år. Ett förslag till nya stadgar godkändes för vidare distribution till Patent- och registerstyrelsen för granskning och registrering. I sig innehåller förslaget inga större förändringar. Det bakomliggande motivet har varit att uppdatera texten i större överensstämmelse med Svenska Kvinnoförbundets modellstadgar och att modernisera språket. 18 medlemmar deltog i årsmötet som på grund av pandemiläget hölls via Zoom.

Efter årsmötet redogjorde Joakim Strand, riksdagsledamot och medlem i kvinnoklubben, för aktuella storsatsningar i regionen, men framför allt betonade han att SFP fortfarande jobbar starkt för att få kandidatlistan i kommunalvalet fylld till den 4 maj, då listorna ska lämnas in till centralvalnämnden. I nuläget har partiet lyckats uppbåda 73 kandidater (av max. 82). I senaste kommunalval 2017 gick SFP rejält framåt i Vasa. Kampen om fulljourstatus för centralsjukhuset bidrog med all säkert till framgången.

Ramieza Mahdi efterlyste fler kvinnoförbundare i kandidatbuketten. Kvinnoförbundet och kvinnoklubben kommer att stöda kandidaterna i kampanjen, som i år förs i allt större utsträckning på sociala medier. Förbundet har ställt upp 10 kommunalpolitiska mål.

1. Så skapar vi jämställda kommuner
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Kommunen - en jämställd arbetsgivare
4. Jämställd småbarnspedagogik och utbildning
5. Jämställdhet i hälsa och vård
6. Jämställd idrott och fritid för alla
7. Våldsförebyggande arbete
8. Trivsel, tillgänglighet och trygghet i kommunen
9. Hållbar utveckling - klimatsmarta städer och kommuner
10. Jämställd integration i kommunerna

Vi tar gärna emot blogginlägg av kommunalvalskandidater för publicering på kvinnoklubbens hemsida.

Vasa Kvinnoklubb