Vasa svenska kvinnoklubb i kommunalvalet 2021

18.05.2021 kl. 09:44
Vi har en fin kandidatbukett som vi kan vara väldigt stolta över.

SFP:s kvinnoklubbskandidater i valet (kandidaterns nr inom parentes):

Ahlnäs Anna-Lena (52)
Antell-West Ann-Christine (55)
Boucht-Lindeman Helena (62)
Buss Marianne (63)
Bäck Mira (64)
Granfors Ulla (73)
Hasselblatt Linnéa (76)
Högström Sandra (80)
Ingves Gunlög (82)
Kauppinen Johanna (84)
Kloo Barbro (85)
Linman Madelene (91)
Mahdi Ramieza (94)
Martínez André (95)
Nilsson-Väre Marit (97)
Nivukoski Alexandra (98)
Puharinen-Finne Tiina (102)
Rodén Sonja (104)
Salovaara-Kero Anne (107)
Selänniemi Tina, obunden (109)
Siermala Marianne (110)
Sirén-Aura Monica (111)
Snickars Magdalena (114)
Somppi Sari (115)
Storgård Maria (117)
Strand Joakim (118)
Ström Aija (119)
Strömsholm Eva-Maria (120)
Svartsjö Heidi (121)

 

Svenska folkpartiet går till val i Vasa med en mångsidig lista som omfattar inalles 76 kandidater.

Kandidaternas medelålder är 47,5 år. Könsfördelningen är mycket jämn, men kvinnorna är i knapp majoritet: 39 kvinnor (51,3%) och 37 män (48,7%)

Kom ihåg att gå och rösta i kommunalvalet och välj en kandidat med förmåga och vilja. Förhandsröstningen pågår 26.5. - 8.6.2021. Valdag 13.6.2021.

Framtiden är jämställd!

Vasa Kvinnoklubb