Anmälan till julmässan / Ilmoittautuminen joulumessuille

16.09.2021 kl. 17:52
--> Information till försäljare: Bokningssidan aktiveras 1.10.2021 kl. 18.00.
--> Myyjille tiedoksi: Varaussivut aktivoidaan 1.10.2021 klo 18.00.

Försäljare, ohoj!

Efter ett års uppehåll i den nästan hundraåriga traditionen med kvinnornas julmässa kan vi nu meddela, att den kommer att ordnas i sedvanlig ordning på självständighetsdagen den 6 december på yrkesinstitutet Vamia i Vasa, Krutkällarvägen 2 (karta). Öppettid kl. 10 – 15

Vi har redan fått in förfrågningar av ivriga försäljare gällande platsbokningen till mässan. Därför meddelas i korthet följande:

Den elektroniska platsbokningen aktiveras 1.10.2021 kl. 18.00 på vår hemsida under fliken Julmässan > Anmälning

Max-antal moduler per försäljare är begränsad till fyra (4). Vi förbehåller oss rätten att placera försäljarna i de utrymmen som står till förfogande, men uppge gärna vid bokningen din preferens beträffande önskat utrymme - aulan eller gymnastiksalen. Priset för en modul (1 x 1 m) är 40 euro.

Obs! Försäljningsbord finns färdigt utplacerade i cafeterian och i den smala del av aulan som gränsar till cafeterian. På övriga platser måste man ta med eget försäljningsbord. Det finns gott om parkeringsplats på båda sidor av skolbyggnaden.

Vi följer myndigheternas i kraft varande hygien- och säkerhetsanvisningar.

 

-----------------------------

 

Huomio myyjät!

Perinteiset naisten joulumessut jatkuvat yhden välivuoden jälkeen ja ajankohtana on se vanha tuttu 6. joulukuuta. Paikka: Ammattioppilaitos Vamia, Ruutikellarintie 2, Vaasa (kartta). Auki: klo 10-15.

Muutamia kyselyjä on jo tullut messujen järjestämisestä, joten seuraavassa pääkohdat lyhyesti:

Paikkavarausjärjestelmä aktivoituu 1.10.2021 klo 18.00 näillä verkkosivuillamme kohdassa Julmässan > Anmälning.

Enintään neljä (4) yhden metrin levyistä moduulia on varattavissa myyjää kohti. Pidätämme itsellämme oikeuden sijoittaa myyjät käytettävissä oleviin tiloihin, mutta voit varauksen yhteydessä ilmoittaa haluatko paikan salista vai aulasta. Yhden moduulin hinta on 40 euroa.

Huom! Myyntipöytiä on talon puolesta kahvilassa ja aulan kahvilan puoleisella kapealla seinustalla. Muualla käy vain itse paikalle tuotu pöytä. Oppilaitoksen piha-alueilla on tilavat parkkialueet.

Noudatamme viranomaisten voimassa olevia hygienia- ja turvallisuusohjeita.

Vasa Kvinnoklubb