Vi frågar: "Är detta jämställdhet?"

21.01.2018 kl. 17:55
Kvinnoklubbens insändare i Vasabladet 20.1.2018

Vasa stad borde leva i jämställdhetslagens anda och i samklang med den nyligen utarbetade och godkända jämställdhets- och likabehandlingsplanen. Mer än hälften av fullmäktigeledamöterna i Vasa är kvinnor men det syns varken i fullmäktigepresidiet eller i den nybildade arbetsgruppen för beredande av fusionsdiskussionerna med Korsholm.

Vi anser att den kvinnliga representationen på ett bättre sätt ska synas i det politiska arbetet i Vasa 2018. Hur det görs i praktiken är inte viktigt utan att det görs.

Vasa svenska kvinnoklubbs styrelse