62860.jpg

Ramieza Mahdi om kvinnor på flykt

12.03.2018 kl. 20:24
Efter kvinnoklubbens årsmöte 8.3.2018 berättade Ramieza på ett mycket personligt och berörande sätt om nyfinländska kvinnors vardagsverklighet i vårt land.

Ramieza vet vad hon talar om. Hon kom själv som flykting till Finland 1994, undan det inbördeskrig som startade 1991 mellan olika stamfraktioner i Somalia, och som fortfarande pågår som en konflikt mellan olika stridande rebellgrupper.

Ramieza beskrev de svårigheter somaliska invandrarkvinnor möter, när de försöker anpassa sig till det finländska samhället och våra normer. Myndigheterna tenderar se på invandrare som en homogen grupp, inte som individer, och förutsätter en integrering enligt finländskt mönster. Framför allt verkar man ignorera den psykiska sidan hos människor som försöker installera sig i en ny och annorlunda omgivning med mycket lidande och umbäranden i bagaget. Kvinnorna har brist på sociala nätverk i sitt nya hemland, de oroar sig för kvarvarande familjemedlemmars och släktingars situation i Somalia och litar inte på finländska myndigheter på grund av dåliga erfarenheter från sitt hemland.