Toiminta

Olemme RKP:n naisjärjestö

Vasa svenska kvinnoklubb rf toimii Svenska Kvinnoförbundetin (www.kvinnoforbundet.fi) paikallisosastona Vaasassa. Yhdistyksellämme on tällä hetkellä 225 jäsentä.

Svenska Kvinnoförbundet on Suomessa toimiva liberaalifeministinen naisjärjestö. Politiikkamme tavoitteena on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, ihmisoikeuksia kunnioittava ja väkivallasta vapaa yhteiskunta, jossa sukupuoli ei rajoita ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Svenska Kvinnoförbundet on RKP:n jäsenliitto.

Kaikilla politiikan alueilla on tilaa feministiselle näkökulmalle. Feministisen muutostyön on tapahduttava säätämällä lakeja erilaista syrjintää vastaan, mutta myös vaikuttamalla rakenteiden ja asenteiden muuttamiseksi. Liberaalifeminismi vaikuttaa rakenteisiin siten, että syntyy kaikille oikeudenmukaisempi, syrjinnästä, rasismista ja seksismistä vapaa yhteiskunta.


Johtokunta 2022-2023

Ramieza Mahdi, puheenjohtaja
Caroline Sparf, varapuheenjohtaja
Birgitta Granholm, sihteeri
Yvonne Grönlund, rahastonhoitaja
Helena Boucht-Lindeman, jäsen
Sari Somppi, jäsen
Nathalie Wingren, jäsen
Jenna Matintupa, varajäsen, somevastaava
Mariana Ulfvens, varajäsen

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

Facebook: Vasa svenska kvinnoklubb

Instagram: @vasakvinnoklubb


Historian ensimmäiset aluevaalit 23.1.2022

Vahva suositus:
Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoon ovat Vaasasta ehdokkaina seuraavat kahdeksan yhdistyksemme jäsentä.
Hyvinvointialueella ylintä poliittista päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleissa neljän vuoden mittaiseksi kaudeksi. Vaaleilla valitaan koko maakunnan alueelta 59 valtuutettua, jotka tulevat päättämään hyvinvointialueen palveluista ja hallinnon järjestämisestä.

 


 

Eduskuntavaalit 14.4.2019

Emme odota enää. Tasa-arvoa nyt!

Väkivallasta vapaa yhteiskunta, tasa-arvoinen perhepolitiikka ja hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvo. Nämä ovat RKP:n naisjärjestön kolme tärkeintä kysymystä kevään eduskuntavaaleissa. Olemme valmiita toteuttamaan liberaalit uudistukset, joita Suomi tarvitsee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi!

Tasa-arvon toteuttaminen täytyy nostaa kaiken politiikan tekemisen lähtökohdaksi. Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus toteuttaa itseään riippumatta sukupuoleen tai ihonväriin liitetyistä käsityksistä, seksuaalisesta suuntautuimsesta, iästä tai toimintakyvystä. Meidän eduskuntavaaliohjelmassa esitämme keinoja, joilla rakennamme kaikille oikeudenmukaisemman, syrjinnästä, rasismista ja seksismistä vapaan yhteiskunnan.

Vaadimme seuraavalta hallituskaudelta perhevapaajärjestelmän uudistamista 6+6+6-mallin mukaisesti, resursseja lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen ja translain kokonaisuudistusta, jotta sukupuoltaan korjaavien ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Yhdessä voimme rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikki voivat tuntea itsensä turvalliseksi, perhepolitiikka on tasa-arvoinen ja kaikille toteutuu yhdenvertainen hoiva ja terveys kaikissa elämänvaiheissa.