Toiminta

RKP:n naisjärjestö

Vasa svenska kvinnoklubb r.f. toimii Svenska Kvinnoförbundetin (www.kvinnoforbundet.fi) paikallisosastona. Yhdistyksellämme on tällä hetkellä runsaat 180 jäsentä.

Svenska Kvinnoförbundet on Suomessa toimiva liberaalifeministinen naisjärjestö. Politiikkamme tavoitteena on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, ihmisoikeuksia kunnioittava ja väkivallasta vapaa yhteiskunta, jossa sukupuoli ei rajoita ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Svenska Kvinnoförbundet on RKP:n jäsenliitto.

Kaikilla politiikan alueilla on tilaa feministiselle näkökulmalle. Feministisen muutostyön on tapahduttava säätämällä lakeja erilaista syrjintää vastaan, mutta myös vaikuttamalla rakenteiden ja asenteiden muuttamiseksi. Liberaalifeminismi vaikuttaa rakenteisiin siten, että syntyy kaikille oikeudenmukaisempi, syrjinnästä, rasismista ja seksismistä vapaa yhteiskunta.


Vasa svenska kvinnoklubb

Johtokunta 2018-2019
Berit Öhman, puheenjohtaja
Ramieza Mahdi, varapuheenjohtaja
Margaretha Stenroos, rahastonhoitaja
Birgitta Granholm, sihteeri
Helena Boucht-Lindeman
Gun-Britt Lund
Sari Somppi
Heidi Svartsjö
Emilia Viklund