Toiminta

Vasa svenska kvinnoklubb rf toimii Svenska Kvinnoförbundetin (www.kvinnoforbundet.fi) paikallisosastona. Yhdistyksellämme on tällä hetkellä 225 jäsentä.

Svenska Kvinnoförbundet on Suomessa toimiva liberaalifeministinen naisjärjestö. Politiikkamme tavoitteena on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, ihmisoikeuksia kunnioittava ja väkivallasta vapaa yhteiskunta, jossa sukupuoli ei rajoita ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Svenska Kvinnoförbundet on Ruotsalaisen kansanpuolueen naisjärjestö.

Kaikilla politiikan alueilla on tilaa feministiselle näkökulmalle. Feministisen muutostyön on tapahduttava säätämällä lakeja erilaista syrjintää vastaan, mutta myös vaikuttamalla rakenteiden ja asenteiden muuttamiseksi. Liberaalifeminismi vaikuttaa rakenteisiin siten, että syntyy kaikille oikeudenmukaisempi, syrjinnästä, rasismista ja seksismistä vapaa yhteiskunta.


Vasa svenska kvinnoklubb

Johtokunta 2022-2023

Ramieza Mahdi, puheenjohtaja

Caroline Sparf, varapuheenjohtaja

Birgitta Granholm, sihteeri

Yvonne Grönlund, rahastonhoitaja

Helena Boucht-Lindeman, jäsen

Sari Somppi, jäsen

Nathalie Wingren, jäsen

Jenna Matintupa, varajäsen, somevastaava

Mariana Ulfvens, varajäsen