Den nya riksdagen efter riksdagsvalet 19.4.2015

20.04.2015 kl. 19:35
SFP från regering till opposition

Den nya riksdagen ser ut så här. I den nya regeringen ingår centern, samlingspartiet och sannfinländarna.

Valets resultat och invalda i Vasa valkrets

Alla riksdagskandidater i Vasa valkrets


Det var ovisst ända in i det sista om SFP skulle finnas med i Juha Sipiläs regeringsbas eller inte. Sonderarens slutsats var att det räcker med den majoritet som tre stora partier får ihop.

– Vi gjorde vårt bästa val sedan 1991, våra politiska riktlinjer fick gott betyg av sonderaren, men de förändrade förhållandena med flera jämnstora partier gjorde att vi inte kom med den här gången, säger Mikaela Nylander.

Vasa Kvinnoklubb