Föreningens namn: Vasa svenska kvinnoklubb rf

FO-nummer: 3023016-5

 

Stadgar (daterade 28.10.2021)