Obs! Försäljare till Kvinnornas julmässa 2018

Tid och plats: 6.12.2018 kl. 10 - 15, Vamia, Krutkällarvägen 2, Vasa. Platsbokningssidan öppnas under fliken Julmässan > Anmälning 1.10.2018 kl. 00.00 (https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/julmassan/anmalning/ ).
Det är först till kvarn som gäller.

Huom! Myyjät - Naisten joulumessut 2018

Aika ja paikka: 6.12.2018 klo 10 - 15, Vamia, Ruutikellarintie 2, Vaasa.
Paikkavaraussivut avataan näiden kotisivujen ruotsinkielisessä osassa Julmässan > Anmälning 1.10.2018 klo 00.00 (https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/julmassan/anmalning/ ).
Paikat annetaan varauspyyntöjen saapumisjärjestyksessä.