Kvinnornas julmässa 2019

Ni som vill anmäla er som försäljare på Kvinnornas julmässa 6.12.2019, lämna in platsönskemål via den elektroniska bokningssidan under fliken Anmälning (Julmässan > Anmälning) som öppnas här 1.10.2019 kl. 18.00. Platsen för mässan är den samma som under tidigare år: yrkesinstitutet Vamia i Sandviken, Vasa (karta).

Aulans och salens planritningar med modulnummer kommer att vara synliga på bokningssidan.


Myyjille tiedoksi: Seuraavien 6.12.2019 järjestettävien Naisten joulumessujen sähköiset varaussivut aukeavat ruotsinkielisten nettisivujemme kohdassa Julmässan > Anmälning 1.10.2019 klo 18.00. Messujen tapahtumapaikkana on vanha tuttu ammattioppilaitos Vamia Vaasan Hietalahdessa (kartta).

Aulan ja salin paikkakartat ml. moduulien numerot ovat tarkastettavissa varaussivuilta.


Till försäljare – Kvinnornas julmässa 2018

Tid och plats: 6.12.2018 kl. 10 - 15, yrkesinstitutet Vamia, Krutkällarvägen 2, Vasa. (Länk till karta)

Den elektroniska platsbokningssidan öppnas under fliken Julmässan > Anmälning 1.10.2018 kl. 00.00 (https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/julmassan/anmalning/).

Vi erbjuder två utrymmen: aulan (inkl. en rad i cafeterian) och gymnastiksalen. Vänligen ta detta i beaktande vid bokningen. Priset för en modul (bredd 1 m) är 35 euro. Närmare betalningsanvisningar och platsnummer följer som e-post i samband med bekräftelse av din platsförfrågan.

Vid behov, t.ex. i händelse av oklarheter eller frågor, kan man kontakta oss via funktionen som finns i fliken Om oss -> Styrelsen / Kontakta oss (https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/om_oss/styrelsen_kontakta_oss/).

Det är först till kvarn som gäller.

Myyjille  Naisten joulumessut 2018

Aika ja paikka: 6.12.2018 klo 10 - 15, Vamia ammattioppilaitos, Ruutikellarintie 2, Vaasa. (Kartta)
Sähköiset paikkavaraussivut avataan näiden kotisivujen ruotsinkielisessä osassa Julmässan > Anmälning 1.10.2018 klo 00.00 (https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/julmassan/anmalning/).
Varattavissa on kaksi tilaa: aula (ml. 1 rivi kahvilan puolella) ja voimistelusali, minkä huomioinet varaustilanteessa. Yhden metrin levyisen moduulin hinta on 35 euroa. Tarkemmat maksuohjeet ja paikkanumeron saat meiltä erillisessä vahvistusviestissä (meilitse) vasta tehtyäsi varauspyynnön.
Epäselvissä tilanteissa voit esittää kysymyksiä suomenkielisten kotisivujemme kohdassa Ota yhteyttä: https://vasa.kvinnoforbundet.fi/fi/ota_yhteytta/.
 
Paikat annetaan varauspyyntöjen saapumisjärjestyksessä.