OBS! Julmässan är fullbokad, och detta gäller även kölistan. Återkom gärna nästa år i god tid, efter att den elektroniska bokningssidan har öppnats 1.10.2019.

Ni som har fått bekräftad säljplats på julmässan 6.12.2018 har möjlighet att ännu kolla aulans och salens planritningar inkl. modulnummer här.


HUOM! Joulumessujen varauslista on täynnä, kuten myös jonotuslista. Ensi vuoden messuja ajatellen kannattaa varata paikkansa hyvissä ajoin sähköisten varaussivujen auettua 1.10.2019.

Aulan ja salin paikkakartat mukaanlukien moduulien numerot voitte te, joilla on vahvistetut myyntipaikat, katsoa etukäteen tästä linkistä.


Till försäljare – Kvinnornas julmässa 2018

Tid och plats: 6.12.2018 kl. 10 - 15, yrkesinstitutet Vamia, Krutkällarvägen 2, Vasa. (Länk till karta)

Den elektroniska platsbokningssidan öppnas under fliken Julmässan > Anmälning 1.10.2018 kl. 00.00 (https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/julmassan/anmalning/).

Vi erbjuder två utrymmen: aulan (inkl. en rad i cafeterian) och gymnastiksalen. Vänligen ta detta i beaktande vid bokningen. Priset för en modul (bredd 1 m) är 35 euro. Närmare betalningsanvisningar och platsnummer följer som e-post i samband med bekräftelse av din platsförfrågan.

Vid behov, t.ex. i händelse av oklarheter eller frågor, kan man kontakta oss via funktionen som finns i fliken Om oss -> Styrelsen / Kontakta oss (https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/om_oss/styrelsen_kontakta_oss/).

Det är först till kvarn som gäller.

Myyjille  Naisten joulumessut 2018

Aika ja paikka: 6.12.2018 klo 10 - 15, Vamia ammattioppilaitos, Ruutikellarintie 2, Vaasa. (Kartta)
Sähköiset paikkavaraussivut avataan näiden kotisivujen ruotsinkielisessä osassa Julmässan > Anmälning 1.10.2018 klo 00.00 (https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/julmassan/anmalning/).
Varattavissa on kaksi tilaa: aula (ml. 1 rivi kahvilan puolella) ja voimistelusali, minkä huomioinet varaustilanteessa. Yhden metrin levyisen moduulin hinta on 35 euroa. Tarkemmat maksuohjeet ja paikkanumeron saat meiltä erillisessä vahvistusviestissä (meilitse) vasta tehtyäsi varauspyynnön.
Epäselvissä tilanteissa voit esittää kysymyksiä suomenkielisten kotisivujemme kohdassa Ota yhteyttä: https://vasa.kvinnoforbundet.fi/fi/ota_yhteytta/.
 
Paikat annetaan varauspyyntöjen saapumisjärjestyksessä.