Medlemsavgift

Mottagarens kontonummer: FI88 4970 1052 0310 73

Mottagare:Vasa svenska kvinnoklubb rf

Meddelande: Medlemsavgift för år 2024

Euro: 10,00