Medlemsbrev

Filerna är i pdf-format. Om du inte har visningsprogrammet kan det gratis laddas ner här.

Hej alla medlemmar!

Trots coronaviruset och allt det fört med sig måste vi försöka se framåt.

Den 18.4.2021 är det kommunalval. Vi behöver fler kvinnliga beslutsfattare i kommunerna.

2017 sjönk antalet kvinnliga kandidater för första gången på fyra årtionden. SFP i Vasa klarade sig dock bra 2017 och har en jämn fördelning kvinnor och män, äldre och yngre, i fullmäktigegruppen. Vi måste se till att behålla den.

Om du är intresserad av att ställa upp som kandidat kan du gärna ta kontakt med mig, berit.ohman@netikka.fi, kvinnoklubbens styrelsemedlem Helena Boucht-Lindeman, helena@lindeman.fi eller direkt med SFP:s valkoordinator i Vasa Ulla Granfors, ulla.granfors@abo.fi.

Med vänlig hälsning
Berit Öhman, ordförande

4.5.2020


Medlemsbrev 2 / 2020


Medlemsbrev 1 / 2020


Medlemsbrev 2 / 2019


Medlemsbrev 1 / 2019


Medlemsbrev 2 / 2018


Medlemsbrev 1 / 2018


Medlemsbrev 2 / 2017


Medlemsbrev 1 / 2017

inkl. kommunalvalskandidater i Vasa (medl. i Kvinnoklubben)


Medlemsbrev 1 / 2016


Medlemsbrev 1 / 2015


Medlemsbrev 2 / 2014


Medlemsbrev 1 / 2014


Medlemsbrev 1 / 2013