Medlemsbrev

Filerna är i pdf-format. Om du inte har visningsprogrammet kan det gratis laddas ner här.

Medlemsbrev 1 / 2022


Medlemsbrev 2 / 2021


Medlemsbrev 1 / 2021


 

Hej alla medlemmar!

Trots coronaviruset och allt det fört med sig måste vi försöka se framåt.

Den 18.4.2021 är det kommunalval. Vi behöver fler kvinnliga beslutsfattare i kommunerna.

I det förra valet 2017 sjönk antalet kvinnliga kandidater för första gången på fyra årtionden. SFP i Vasa klarade sig ändå bra och uppnådde en jämn fördelning kvinnor och män i fullmäktigegruppen. Vi måste se till att behålla den.

Om du är intresserad av att ställa upp som kandidat kan du gärna ta kontakt med mig, berit.ohman@netikka.fi, kvinnoklubbens styrelsemedlem Helena Boucht-Lindeman, helena@lindeman.fi eller direkt med SFP:s valkoordinator i Vasa Ulla Granfors, ulla.granfors@abo.fi.

Med vänlig hälsning
Berit Öhman, ordförande

4.5.2020

 


Medlemsbrev 2 / 2020


Medlemsbrev 1 / 2020


Medlemsbrev 2 / 2019


Medlemsbrev 1 / 2019


Medlemsbrev 2 / 2018


Medlemsbrev 1 / 2018


Medlemsbrev 2 / 2017


Medlemsbrev 1 / 2017

inkl. kommunalvalskandidater i Vasa (medl. i Kvinnoklubben)


Medlemsbrev 1 / 2016


Medlemsbrev 1 / 2015


Medlemsbrev 2 / 2014


Medlemsbrev 1 / 2014


Medlemsbrev 1 / 2013