Medlemsbrev

Filerna är i pdf-format.

Om du inte har visningsprogrammet kan det laddas ned här.

Medlemsbrev 1 / 2023


Medlemsbrev 1 / 2022


Medlemsbrev 2 / 2021


Medlemsbrev 1 / 2021


_________________________________________

 

Vasa den 4.5.2020

 

Hej alla medlemmar!

Trots coronaviruset och allt det fört med sig måste vi försöka se framåt.

Den 18.4.2021 är det kommunalval. Vi behöver fler kvinnliga beslutsfattare i kommunerna.

I det förra valet 2017 sjönk antalet kvinnliga kandidater för första gången på fyra årtionden. SFP i Vasa klarade sig ändå bra och uppnådde en jämn fördelning kvinnor och män i fullmäktigegruppen. Vi måste se till att behålla den.

Om du är intresserad av att ställa upp som kandidat kan du gärna

Med vänlig hälsning
Berit Öhman, ordförande

__________________________________________


Medlemsbrev 2 / 2020


Medlemsbrev 1 / 2020


Medlemsbrev 2 / 2019


Medlemsbrev 1 / 2019


Medlemsbrev 2 / 2018


Medlemsbrev 1 / 2018


Medlemsbrev 2 / 2017


Medlemsbrev 1 / 2017

inkl. kommunalvalskandidater i Vasa (medlemmar i Kvinnoklubben)


Medlemsbrev 1 / 2016


Medlemsbrev 1 / 2015


Medlemsbrev 2 / 2014


Medlemsbrev 1 / 2014


Medlemsbrev 1 / 2013