Bli medlem

Vi arbetar för ett jämställt samhälle där varje människa är fri att göra sina egna val utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Du kan ansluta dig som medlem i Vasa svenska kvinnoklubb, om du

- har fyllt 15 år och är politiskt obunden eller

- är medlem i Svenska folkpartiet

Medlemsavgiften för år 2024 är 10€.

 

Vi har konto i Aktia:
Vasa svenska kvinnoklubb rf

FI88 4970 1052 0310 73

 

Ansök om medlemskap genom att fylla i obligatoriska uppgifter i Svenska Kvinnoförbundets formulär här. Välj Vasa som lokalavdelning och skicka iväg formuläret.

Välkommen med i vår verksamhet!