Vi arbetar för ett jämställt samhälle där varje människa är fri att göra sina egna val utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Du kan ansluta dig som medlem i Vasa svenska kvinnoklubb, om du

  • har fyllt 15 år och är politiskt obunden eller
  • är medlem i Svenska folkpartiet.

Medlemsavgiften för år 2023 är 10€.

 

Vi har konto i Aktia:
Vasa svenska kvinnoklubb rf

FI88 4970 1052 0310 73

Ansök om medlemskap genom att fylla i de obligatoriska uppgifter som frågas i Svenska Kvinnoförbundets formulär här, men det är viktigt för upprätthållandet av kontakten framöver att du också uppger din e-postadress. Välj Vasa som lokalavdelning och skicka iväg formuläret.

Välkommen med i vår verksamhet!