Jämställdhet och systerskap
Text

Vasa svenska kvinnoklubb arbetar utifrån ett liberalfeministiskt perspektiv för jämställdhet

Aktuellt

65583_t.jpg

Seminarium om Kvinnor och ekonomi – del 1

Vi kommer tillsammans med Kvinnoförbundet i Korsholm att ordna två seminarier med temat Kvinnor och ekonomi, ett mycket brett och relevant tema och en viktig jämställdhetsfråga. Det första tillfället ordnas torsdag 25.10 kl. 18.00 i Glaskabinettet i Folkhälsanhuset i Vasa. Alla intresserade hälsas välkomna. Ingen förhandsanmälan behövs.
65121_t.jpg

Seminarium: Kvinnokraft i Österbotten

Berit Öhman och Sari Somppi deltog 28.8. i ett intressant seminarium, Kvinnokraft i Österbotten, med både politiker och tjänstemän närvarande i Larsmo.
65008_t.jpg

Kvinnornas julmässa / Naisten joulumessut 6.12.2018

Försäljare obs! Nätbokningssidorna öppnas 1.10.2018 kl. 00.00 på vår hemsida (underrubrik: Julmässan). / Myyjät huom! Nettivaraussivut avataan 1.10.2018 klo 00.00 kotisivujemme ruotsinkielisellä puolella (alaotsikko: Julmässan).

Vi står för systerskap, rättvisa och solidaritet

Svenska Kvinnoförbundet fungerar som SFP:s kvinnoorganisation men är ett fristående registrerat förbund. Vasa svenska kvinnoklubb, en lokalavdelning inom Kvinnoförbundet, är ett samlande forum för feminister som har kämpat för kvinnosaken i snart ett sekel och som idag har drygt 180 medlemmar. Vi ordnar olika aktiviteter samt stöder och för fram kvinnor i politiska val.