Jämställdhet och systerskap
Text

Vasa svenska kvinnoklubb arbetar utifrån ett liberalfeministiskt perspektiv för jämställdhet

Aktuellt

Julmässan / joulumessut 2021 - sant / totta!

*Information till försäljare - bokningssidan aktiveras 1.10.2021 kl. 18.00. *Myyjille tiedoksi - varaussivut aktivoidaan 1.10.2021 klo 18.00.

Resultat från kommunalvalet 2021

SFP fick ett understöd i hela landet på 5,0 % – ett mycket bra resultat! Totalt valde över 121 000 finländare att lägga sin röst på SFP.

Vi står för systerskap, rättvisa och solidaritet

Svenska Kvinnoförbundet fungerar som SFP:s kvinnoorganisation men är samtidigt ett fristående registrerat förbund. Vasa svenska kvinnoklubb är en förening och lokalavdelning inom Kvinnoförbundet och ett samlande forum för feminister som har kämpat för kvinnosaken i över ett sekel. För närvarande har vår förening 216 medlemmar. Vi ordnar olika aktiviteter samt stöder och för fram kvinnor i politiska val.