Jämställdhet och systerskap
Text

Vasa svenska kvinnoklubb arbetar utifrån ett liberalfeministiskt perspektiv för jämställdhet

Aktuellt

Inskränkt verksamhet på grund av coronavirusepidemin

Kvinnoklubben hade sitt årsmöte 8.3. på Hotel Scandic. Styrelsen återvaldes i sin helhet. Som ordförande fortsätter Berit Öhman.

Årsmöte 8.3.2020 kl. 15.00

Plats: Hotel Scandic, kabinett, Rostensgatan 6, Vasa.

Förebilder viktiga för att kvinnor ska ta plats

Läs en artikel av Elsa Kemppainen i Vasabladet av den 18.2.2020

Vi står för systerskap, rättvisa och solidaritet

Svenska Kvinnoförbundet fungerar som SFP:s kvinnoorganisation men är ett fristående registrerat förbund. Vasa svenska kvinnoklubb, en lokalavdelning inom Kvinnoförbundet, är ett samlande forum för feminister som har kämpat för kvinnosaken i över ett sekel. För närvarande har vår förening 202 medlemmar. Vi ordnar olika aktiviteter samt stöder och för fram kvinnor i politiska val.