Jämställdhet och systerskap
Text

Vasa svenska kvinnoklubb arbetar utifrån ett liberalfeministiskt perspektiv för jämställdhet

Aktuellt

62860_t.jpg

Kort summering – Ramieza Mahdi om kvinnor på flykt

Efter avklarat årsmöte 8.3.2018 berättade Ramieza på ett mycket personligt och berörande sätt om nyfinländska kvinnors vardagsverklighet i vårt land.
62564_t.jpg

Årsmöte torsdag 8.3.2018 kl. 17.30

Plats: Svenska Klubben, Strandgatan 4, Vasa
62015_t.jpg

Vi frågar: "Är detta jämställdhet?"

Kvinnoklubbens insändare i Vasabladet 20.1.2018

Vi står för systerskap, rättvisa och solidaritet

Svenska Kvinnoförbundet fungerar som SFP:s kvinnoorganisation men är ett fristående registrerat förbund. Vasa svenska kvinnoklubb, en lokalavdelning inom Kvinnoförbundet, är ett samlande forum för feminister som har kämpat för kvinnosaken i snart ett sekel och som idag har drygt 190 medlemmar. Vi ordnar olika aktiviteter samt stöder och för fram kvinnor i politiska val.