Jämställdhet och systerskap
Text

Vasa svenska kvinnoklubb arbetar utifrån ett liberalfeministiskt perspektiv för jämställdhet

Aktuellt

Julmässan / joulumessut 2021 - sant / totta!

*Information till försäljare - bokningssidan aktiveras 1.10.2021 kl. 18.00. *Myyjille tiedoksi - varaussivut aktivoidaan 1.10.2021 klo 18.00.

Resultat från kommunalvalet 2021

SFP fick ett understöd i hela landet på 5,0 % – ett mycket bra resultat! Totalt valde över 121 000 finländare att lägga sin röst på SFP.

Vi står för systerskap, rättvisa och solidaritet

Svenska Kvinnoförbundet är en stark och modig röst för feminism och liberalism på svenska i Finland. Vi lyfter jämställdhetsfrågorna på den politiska agendan och vi stöder kvinnor och feminister i val. Svenska Kvinnoförbundet fungerar som SFP:s kvinnoorganisation, men är samtidigt ett fristående registrerat förbund.
Vasa svenska kvinnoklubb är en lokalavdelning inom Svenska Kvinnoförbundet. Vi är ett samlande forum för feminister som har kämpat för kvinnosaken i över ett sekel. För närvarande har vår förening 216 medlemmar.