Välfärdsområdesval 23.1.2022 - välj bland dessa proffsiga kandidater

03.01.2022 kl. 10:57
Historiens första välfärdsområdesval ordnas den 23 januari och SFP har fyllt kandidatlistan för Österbottens välfärdsområde till sista plats.

Den offentliga hälsovården, sjukvården, socialvården och räddningsverksamheten kommer från och med 1.1.2023 att skötas av välfärdsområden, av vilka Österbotten bildar ett administrativt område. Inalles delas landet upp i 21 välfärdsområden och Helsingfors som anordnare av service, såsom socialhandledning, mottagningstjänster, rådgivningar, sjukhus, tandvård, mentalvård, missbrukartjänster, barnskydd, funktionshinderservice, äldreboende och hemservice.

Till det nya områdesfullmäktige för Österbotten väljs 59 ledamöter för fyra år framöver. En del av SFP:s kandidater har vårdbakgrund, vilket ingalunda är ett måste. Det finns många kunskaper och färdigheter kandidater kan hämta med sig från andra yrkesområden. Könsfördelningen i SFP:s kandidatbukett är till knapp fördel för kvinnorna: 51 procent är kvinnor och 49 procent män.

Varm rekommendation att du tänker på dessa åtta kunniga och engagerade kandidater, som alla är medlemmar i Vasa svenska kvinnoklubb, då du gör ditt val!

 

Ahlnäs Anna-Lena (253), klinisk avancerad sjukskötarmaster
Högström Sandra (279), sjukskötare & högre yrkeshögskolestuderande
Mahdi Ramieza (291), sjukskötare / samhälls-och hälsokommunikatör
Salovaara-Kero Anne (304), direktör, närståendevårdare
Sirén-Aura Monica (306), admin. föreståndare
Somppi Sari (311), politices magister i utvecklingspsykologi, kriminolog, psykolog, regionchef vid Västra Finlands brottsofferjour
Strand Joakim (312), riksdagsledamot, Vasa stadsfullmäktigeordförande, jurist, ekonom
Strömsholm Eva-Maria (313), sjukskötare, klasslärare, politices magister med utvecklingspsykologi som huvudämne

 

Folktinget: Välfärdsområdesvalet – vad är det och varför berör det just dig?

 

Vasa Kvinnoklubb