Dataskyddsförordningen GDPR

Vi i Vasa svenska kvinnoklubb iakttar principerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR vid behandling av person-/medlemsuppgifter. Se länk.