Dataskyddsförordningen GDPR

Svenska folkpartiet tillämpar ett digitalt medlemsregister, Kilta – Svenska folkpartiet i Finland r.p. medlemsregister.

Medlemsregistret uppfyller alla krav på sekretess i enlighet med GDPR:s bestämmelser. Svenska Kvinnoförbundet och dess lokalavdelningar har tillträde till sitt eget medlemsregister för uppdatering av uppgifter.

Vi tillämpar medlemsregistret Kilta för identifikation av och kontakt till medlemmarna. Det handlar om sådan interaktion som till exempel att skicka allmän information, medlemsbrev, möteskallelser samt övrig kommunikation i anknytning till medlemskapet.

Medlemsregistrets leverantör är Kehätieto Oy som Svenska folkpartiet r.p. administrerar.

---

Föreningens namn: Vasa svenska kvinnoklubb rf

Postadress: Rådhusgatan 23, 65100 Vasa

FO-nummer: 3023016-5

Hemort: Vasa

Kontaktperson: Ordförande Ramieza Mahdi, tel. 045 669 3811, e-postadress ramkaxaaji@gmail.com
 

Se registerbeskrivning: 

Kilta – Svenska folkpartiet i Finland r.p. medlemsregister