Arkiv

 

Månadens kvinnoförbundare: Sigrid Heinricius

Sist ut i serien Månadens kvinnoförbundare under detta år, då Svenska Kvinnoförbundet fyller 110 år och Finland 100 år, är en historisk kvinna: Sigrid Heinricius. Vasa svenska kvinnoklubb lyfter fram henne i presentationen som en av initiativtagarna till Vasa kvinnoklubb, som grundandes 1905. Hon var föregångare till dagens Vasa svenska kvinnoklubb, som kom till år 1920.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
01.12.2017 kl. 21:13

After Work 1.12.2017 kl. 17-19 på Bistro Ernst

Vi har inget speciellt tema, men pratar gärna mer om #metoo kampanjen och varför den syns så lite i den finska debatten.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
27.11.2017 kl. 23:17

Kvinnornas julmässa 6.12.2017 kl. 10.00-15.00

Förberedelserna för årets Kvinnornas julmässa är på slutrakan. Vi hoppas nu på stor uppslutning kring försäljningsborden. Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
19.11.2017 kl. 16:44

Orange dagens evenemang i Vasa 18.11.2017

Orange dagen är ett led i en internationell kampanj som vill stoppa våld mot kvinnor och flickor. Dagen firades i år i Vasa lördagen den 18 november.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
18.11.2017 kl. 19:02

Vision Vasa 14.11.2017

Vasa är en mångkulturell stad. Vilka är de utmaningar och resurser som ställs till förfogande? Vasa har en vision om att växa och vara en stad som tilltalar alla sina invånare och också lockar till sig nya. Vi är ungefär hälften kvinnor och hälften män. Av vår befolkning har ungefär 8% andra hemspråk än finska eller svenska. En nyckel till tillväxt är att människor trivs och mår bra i vår stad. För att trivas behöver man känna sig inkluderad och delaktig. Vasa Kvinnoklubb vill bjuda in till en kväll där vi funderar hur vi skapar denna stad! Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
06.11.2017 kl. 09:52

After Work 27.10.2017 på Ernst

Det blir en ny After Work fredagen 27.10 kl. 17-19 på Bistro Ernst. Den här gången har vi som tema kultur- och idrottsfrågor i Vasa.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
23.10.2017 kl. 18:14

After Work 29.9.2017 på Ernst

Under hösten kommer AW att arrangeras sista fredagen i månaden kl. 17-19 på Ernst i Vasa. Notera också de följande träffarna 27.10. och 1.12. i din kalender.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
28.09.2017 kl. 16:30

Kvinnoklubbens program hösten 2017...

... kan du ta närmare del av under menyfliken Engagera dig –> Medlemsbrev –> Medlemsbrev 2 / 2017. Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
30.08.2017 kl. 11:51

Gå ett Yrke till en Kvinna även i Vasa 10.9.2017

Vi kommer att delta i Gå ett Yrke till en Kvinna, Kvinnobankens evenemang, söndagen den 10 september. Starten sker kl. 11.00 från restaurangbåten Faros vid Fiskstranden.Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
18.08.2017 kl. 18:14

Ramieza Mahdi om nuläget i Somalia (VBL 13.8.2017)

Kvinnoklubbens styrelsemedlem Ramieza Mahdi har besökt sitt hemland Somalia för några månader sedan. Läs om hennes upplevelser i landet som kämpar på många fronter, mot hunger, torka, väpnade gruppers godtycke...Läs mera »
Vasa Kvinnoklubb
17.08.2017 kl. 12:25