Svenska Kvinnoförbundet valde presidium

14.03.2016 kl. 23:07
Kvinnoförbundets årsmöte 12.3.2016 återvalde Anna Jungner-Nordgren från Helsingfors till förbundsordförande.
Tanja Ljungqvist från Ingå och Katinka von Kraemer från Borgå återvaldes till vice ordförande. Ann-Sofi Backgren från Korsnäs valdes till ny vice ordförande för verksamhetsåret.
Vasa Kvinnoklubb