Some-skolning 21.4. och 28.4.2015

29.04.2015 kl. 19:25
Mycket nytt (och nyttigt) fick vi lära oss vid två skolningstillfällen beträffande användning av sociala medier ur ett föreningsperspektiv.

Tack, Maria Norrlin-Asplund, Celma, för verkligt fina tips och uppslag!

 

Vasa Kvinnoklubb