Kampanjaktiva syntes i Rewell Center 19.1.2018

19.01.2018 kl. 18:41
SFP, SU och Kvinnoförbundet gör gemensam aktion inför presidentvalet.

Snart har vi presidentval, och vår kandidat Nils Torvalds har redan visat hur viktigt det är att SFP syns i debatterna. Vi behöver folk som står upp för de grundläggande rättigheterna i en tid då de inte längre känns självklara. Folk som har mod och färdighet att ifrågasätta den rådande politiken och tankarna. Vår presidentkandidat Nils Torvalds vågar det!

(fr.v. Agneta Udd-Saarela, Ida-Maria Skytte, "Papp-Nils", Berit Öhman)

Vasa Kvinnoklubb