Årsmöte torsdag 8.3.2018 kl. 17.30

23.02.2018 kl. 12:13
Plats: Svenska Klubben, Strandgatan 4, Vasa

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Efter årsmötet, kl. 19.00, fortsätter vi med ett öppet tillfälle för allmänheten, där Ramieza Mahdi berättar om "Kvinnor på flykt, utmaningar och hopp”.

En liten kvällsbit serveras.

Alla intresserade varmt välkomna!

Styrelsen

Vasa Kvinnoklubb