Kandidater i landskapsvalet 2018 (läget 14.4.2018)

16.04.2018 kl. 09:06
SFP nominerade följande 58 kandidater till landskapsvalet 2018 på sitt ordinarie kretsmöte 14.4.2018 i Bergö. Av dessa är Ramieza Mahdi, Sari Somppi och Heidi Svartsjö styrelsemedlemmar i Vasa svenska kvinnoklubb. Nomineringsprocessen fortsätter tills man uppnått full lista på 88 kandidater. Fler unga kandidater skulle behövas.
SFP:s kandidater i landskapsvalet i Österbotten 28.10.2018 (per 14.4.2018)
  • Anna-Lena Ahlnäs (Vasa), Henrik Antfolk (Kristinestad), Monica Asplund (Korsholm), Ann-Sofi Backgren (Korsnäs), Christian Backlund (Pedersöre), Marita Backlund (Korsholm), Mikaela Björklund (Närpes), Johanna Borg (Närpes), Samuel Broman (Korsholm), Rainer Bystedt (Vörå), Thomas Bäck (Korsholm), Irene Bäckman ((Malax), Johan Bärnlund (Kaskö), Christian Dahlin (Pedersöre), Greger Forsblom (Pedersöre), Hans Frantz (Vasa), Siv Frostdahl-Blomqvist (Nykarleby), Gun Granlund (Närpes), Annica Haldin (Jakobstad), Kari Harju (Kronoby), Kjell Heir (Vörå), Sebastian Holmgård (Jakobstad), Johanna Holmäng (Pedersöre), Johan Håkans (Korsholm), Christoffer Ingo (Korsholm), Anita Ismark (Korsnäs), Sven Jerkku (Närpes), Ida-Marie Jungell (Jakobstad), Eirik Klockars (Malax), Barbro Kloo (Vasa), Håkan Knip (Malax), Calle Koskela (Vasa), Hans-Erik Lindgren (Kronoby), Carola Lithén (Korsholm), Per-Henrik Lithen (Korsholm), Ramieza Mahdi (Vasa), Anders Norrback (Närpes), Martin Norrgård (Vasa), Olli Aalto (Vasa), Anne-Mie Ranta (Kronoby), Anne Salovaara-Kero (Vasa), Monica Sirén-Aura (Korsholm), Niclas Sjöskog (Pedersöre), Ida-Maria Skytte (Korsholm), Sari Somppi (Vasa), Ulf Stenman (Larsmo), Folke Storbacka (Malax), Eva-Maria Strömsholm (Vasa), Marcus Suojoki (Jakobstad), Heidi Svartsjö (Vasa), Maria Sämskar (Larsmo), Christer Tonberg (Jakobstad), Lorenz Uthard (Malax), Carita Vik-Hästbacka (Pedersöre), Gösta Willman (Nykarleby), Lasse Wägar (Vasa), Thomas Öhman (Vasa), Marjo Österdahl (Närpes)
Vasa Kvinnoklubb