Info om kommande verksamhet

18.04.2018 kl. 16:47
Publiceras även på Torgplatsen (VBL) 19.4.2018.
Klicka upp mera info om följande After Work tillställning, rubricerad "Vasas social- och hälsovård i förändring", i texten. Tid och plats: Fredag 27 april kl. 17-19 på restaurang 1r+k i Vasa.

 

Vasa svenska kvinnoklubb rf. hade sitt årsmöte på internationella kvinnodagen 8.3. på Svenska Klubben. Som ordförande fortsätter Berit Öhman. Ramieza Mahdi är ny vice ordförande, Birgitta Granholm sekreterare och Margaretha Stenroos kassör. Ordinarie styrelsemedlemmar är Helena Boucht-Lindeman, Sari Somppi och Heidi Svartsjö (ny) och suppleanter Gun-Britt Lund och Emilia Viklund (ny).

Vasa svenska kvinnoklubb skall vara en ideologisk plattform för jämställdhetsfrågor i samhället. Vi skall finnas med där besluten tas så att vi kan forma vårt samhälle ur ett jämställdhetsperspektiv. Vasa stad har tagit några steg på vägen. Staden har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet. Staden har också utarbetat en jämställdhets- och likabehandlingsplan, som presenterades på vårt Vision Vasa seminarium i oktober i fjol. Man håller som bäst på och utvecklar ett uppföljnings- och utvärderingssystem.

Vasa svenska kvinnoklubb kan dra sitt strå till stacken genom att aktivt bevaka dessa frågor. Vi har t.ex. skrivit motioner i år till Kvinnoförbundets årsmöte om våld i nära relationer. Där vill vi arbeta för att följa utvecklingen gällande förlikning i våld i nära relationer, följa med utvecklingen angående besöksförbud och arbeta för att definiera och avlägsna eventuella hinder för sökande av besöksförbud. Likaså har vi lämnat in en motion om situationen för de papperslösa. Andra viktiga motioner är krav på ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld och frågan om rättssäkerheten och mänskliga rättigheters åsidosättande i regeringens flyktingpolitik. Motionerna skall behandlas på SFP:s partidag i maj.

Flera av kvinnoklubbens medlemmar sitter i Vasa stadsfullmäktige och nämnder. Vi har lyft upp planeringsfrågor och kulturfrågor och nu har turen kommit till social- och hälsovårdsfrågor. Vi arrangerar en After Work tillställning fredagen den 27 april kl. 17-19 på restaurang 1r+k med rubriken "Vasas social- och hälsovård i förändring". Medverkande är social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman och nämndens medlemmar Ramieza Mahdi och Heidi Svartsjö. Vi bjuder på en liten mötesbuffé.

Till hösten har vi planer på att ordna ett seminarium om Kvinnor och ekonomi. Om det blir ett landskapsval i oktober (28.10) kommer höstens verksamhet att präglas av valet. Många kvinnodominerade branscher berörs av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen.

På vår hemsida https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/ och vår Facebooksida, Vasa svenska kvinnoklubb, lägger vi upp aktuella saker. Följ oss där.

Styrelsen

Vasa Kvinnoklubb