Motion om våld i nära relationer vid partidagen 2018

28.05.2018 kl. 10:49
Regionchef Sari Somppi vid Brottsofferjouren i västra Finland belyser bakgrunden till Kvinnoförbundets motion nr 44 på SFP:s partidag i Uleåborg 26-27.5.2018

"Familjevåld kostar idag 91 miljoner euro för staten. Tänk er någon annan epidemi som kostar så mycket. Samhället skall ha nolltolerans vad gäller våld och trakasserier mot kvinnor."

Motionen initierades av Vasa svenska kvinnoklubb till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte och SFP:s partidag 2018 (klicka på länken):

/Site/Data/2818/Files/Motion%202018%20Vald%20i%20naera%20relationer.docx

Vasa Kvinnoklubb