Motion om situationen för papperslösa i Finland vid partidagen 2018

28.05.2018 kl. 13:58
Nina Stubb skrev en motion om situationen för papperslösa i Finland. Den behandlades på SFP:s partidag i Uleåborg 26-27.5.2018.

Asylsökande som fått negativt beslut uppmuntras av Migrationsverket till återresa med en därtill hörande penningsumma som etableringsbidrag i hemlandet. Många väljer av tvingande skäl en annan utväg – de går under jorden eller åker vidare till ett annat land. Partidagen i Uleåborg tog ställning till problematiken.

Motionen initierades av Nina Stubb, som arbetar som mångkulturutvecklare på FRK, Österbottens svenska distrikt, för vidare behandling på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018 och SFP:s partidag 2018 (klicka på länken):

/Site/Data/2818/Files/Motion%202018%20Situationen%20foer%20pappersloesa%20i%20Finland.docx

Vasa Kvinnoklubb