Seminarium: Kvinnokraft i Österbotten

02.09.2018 kl. 19:33
Berit Öhman och Sari Somppi deltog 28.8. i ett intressant seminarium, "Kvinnokraft i Österbotten", med både politiker och tjänstemän närvarande i Larsmo. Det var Svenska kvinnoförbundet som ordnade seminariet.

På agendan fanns jämställdhetsfrågor, regional och lokal jämställdhet, EU:s deklaration om jämställdhet och likabehandling, nordiska modeller, jämställdhetsbudgetering, Agenda 2030 för hållbar utveckling osv.

Inledare var bl.a. Anna Jungner-Nordgren, Ann-Sofi Backgren, Johanna Holmäng och Gun Kapténs. Tack för inspirerande diskussioner!

Vasa Kvinnoklubb