Har du material till historiken?

23.10.2018 kl. 17:54
Kvinnoklubben har planer på att ge ut en 100-årshistorik, som skall utkomma i november år 2020 i samband med att klubben fyller hedervärda 100 år.

Som bas har vi Anita Svenssons 75-årshistorik Tala kvinna! Den utkom 1995. Materialet skall utökas med åren fram till 2020, men historiken skall också handla om utvecklingen från 1900-talets början med tanke på jämställdheten och samhällsutvecklingen ur ett Vasaperspektiv.

Om någon har material hemma om kvinnoklubbens verksamhet (inte protokoll), anekdoter, fotografier eller dylikt, ta gärna kontakt med styrelsen.

(i bild Hulda Hoijar, ordförande i Vasa kvinnoklubb 1911-1915 och i Vasa svenska kvinnoklubb 1920-1924)

Vasa Kvinnoklubb