Goda nyheter - Ramieza Mahdi ställer upp i riksdagsvalet

13.02.2019 kl. 09:54
Svenska folkpartiet har den 11 februari nominerat Ramieza Mahdi som kandidat i Vasa valkrets. Hon är fullmäktigeledamot i Vasa stad, förbundsstyrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet, vice ordförande för Vasa svenska kvinnoklubb och aktiv medlem i SFP:s integrationspolitiska utskott.

Ramieza vill lyfta fram integrationen i samhället. De senaste årens oroväckande händelser i asylpolitiken i Finland har fått henne ta beslutet att ställa upp i riksdagsvalet. Hon talar för en tvåvägsintegrering, en integrering i båda riktningar. Invandrarna ska lära sig om sitt nya land och ta vara på de möjligheter som ett demokratiskt samhälle ger, men hon påpekar, att rättigheter innebär skyldigheter. Samtidigt ska även finländarna vara på alerten och utnyttja de resurser som nyinflyttade har med sig.

Ett annat viktigt tema hon kommer att ta upp i sin valkampanj är våld mot kvinnor. Finland räknas som ett jämställt och jämlikt land, men realiteten är en annan. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som är framgångsrikt.

(Foto: Vasabladet 13.8.2017)

Se även SFP:s press release.

Vasa Kvinnoklubb