Sari Somppis och Ramieza Mahdis valkampanjer

09.03.2019 kl. 18:11
Saris och Ramiezas valarbete inför riksdagsvalet kan följas även här på kvinnoklubbens webbplats.

Genom att gå in på denna webbplats undersida BLOGG får man närmare information om publicerade debattartiklar och insändare samt om valmöten och övriga tillställningar i samband med valet 14.4.2019.

Lycka till och kämpa hårt för att förverkliga era målsättningar! Ni har vårt stöd.

Vasa Kvinnoklubb