Riksdagsvalet 2019 – summering

17.04.2019 kl. 13:55
Våra styrelseledamöter Sari Somppi och Ramieza Mahdi, båda förstagångskandidater i riksval, kan med all orsak känna sig stolta och nöjda över det gensvar de fick av väljarna.

Sari Somppi drog 2240 röster vitt fördelade över hela Österbotten (dvs. Vasa valkrets). Hennes teman tog upp ökade resurser till polisen, en skärpt sexuallagstiftning, en kvalitativ sjuk- och äldrevård, förebyggande åtgärder mot mental ohälsa och utanförskap samt skapande av trygga samhällen.

I Ramieza Mahdis kampanj, som tyvärr kom i gång i ett alltför sent skede av valrörelsen, fokuserade man på "Ett Finland för alla" – ett demokratiskt och inkluderande välfärdssamhälle, där mänskliga rättigheter och humanitet är ledord och där sociala klyftor och polarisering måste motverkas. Ramieza fick totalt 502 röster.

I Vasa valkrets återtog SFP det mandat man förlorat i senaste riksdagsval. SFP samlade totalt 52880 röster i Vasa valkrets (21,1% av rösterna, +2103 röster jämfört med valet 2015) och gick om Centern som största parti i valkretsen. Fyra år i opposition har utan tvivel haft en positiv inverkan på SFP:s resultat, inte att förglömma fatala sidsteppningar i för landskapet livsviktiga frågor under den senaste regeringsperioden, vilket säkerligen kan ha haft viss inverkan på valresultatet. Anna-Maja Henriksson var SFP:s röstdrottning med 14545 röster i Vasa valkrets; Vasas Joakim Strand följde hack i häl med ett röstetal på 10596.

Mandatfördelning i Vasa valkrets:

SFP 4, Centern 4, Sannf 3, SDP 2, Saml 2, Kd 1

Valresultat

Vasa Kvinnoklubb