SFP valde presidium på partidagen i Vasa

11.06.2019 kl. 17:46
Partidagen ordnades 7-9.6.2019 i Övningsskolans gymnasium.

Anna-Maja Henriksson återvaldes till ordförande för Svenska folkpartiet. Ny vice ordförande är Henrik Wickström (24). Han är kommunstyrelseordförande i Ingå och kandiderade med framgång i både riksdagsvalet och EU-valet. Sandra Bergqvist (39) från Nagu och Silja Borgarsdóttir Sandelin (34) från Helsingfors fortsätter som partiets vice ordförande.

Anna-Maja Henriksson riktade ett stort tack för stödet i båda valen. – Ödmjukt tack. Det är det ert stöd som också bar oss in i Finlands nytillsatta regering, det stöd jag personligen och partiledningen fått har åstadkommit resultat.

Genom framgången i riksdagsvalet fick SFP två ministerposter i den nya regeringen, justitieministerportföljen som gick till Anna-Maja Henriksson och den som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som sköts av Thomas Blomqvist. SFP lyckades också sätta sin starka prägel på regeringsprogrammet.

(Foto: Johan Hagström)

Vasa Kvinnoklubb