Kvinnornas julmässa/Naisten joulumessut 2020

27.09.2020 kl. 15:33
Info till försäljare - Myyjille tiedoksi (suomeksi ks. alempana)

Efter noggrant övervägande och med strikt iakttagande av coronarestriktionerna har vi beslutat följa traditionen och arrangera julmässa även i år på självständighetsdagen 6.12.2020. Antalet försäljare kommer att begränsas till hälften av det vanliga. Vi förbehåller oss rätten att avboka mässan ifall strängare coronarestriktioner införs när det gäller marknader och mässor. Därför uppmanas alla försäljare att vänta med betalningen av hyran till den deadline som satts ut till 20.11.2020.

Ni som önskar anmäla er som försäljare på mässan, lämna in platsönskemål via den elektroniska bokningssidan (Julmässan > Anmälning) som öppnas här på vår hemsida 1.10.2020 kl. 18.00. Max. fyra moduler à 1 m kan bokas per försäljare. Platsen för mässan är den samma som under tidigare år: yrkesinstitutet Vamia i Sandviken, Vasa. I allmänhet gäller det att snabba på med bokningen, då platserna delas ut i ankomstordning.

Vi förbehåller oss rätten att placera försäljarna i de utrymmen som står till förfogande, men uppge gärna vid bokningen preferens beträffande önskat utrymme – aulan (som även innefattar ett flertal platser i cafeterian) eller salen. Priset för en modul är 40 euro. Obs! Försäljningsbord finns att tillgå i cafeterian och i den del av aulan som gränsar till cafeterian. På övriga ställen måste man ha eget försäljningsbord och eventuell annan rekvisita. Det finns gott om parkeringsutrymme alldeles invid skolan.

På grund av COVID-19 har vi ingen caféverksamhet i år.

(Fotot taget av bagaren själv, Marlene Hinders fr. Malax)


Perusteellisen harkinnan jälkeen, koronarajoitukset ja perinteet huomioon ottaen, olemme päättäneet järjestää joulumessut tänäkin vuonna itsenäisyyspäivänä 6.12.2020. Myyjien lukumäärä on vähennetty puoleen tavanomaisesta vahvuudesta. Varaudumme myös mahdollisuuteen, että viranomaismääräysten takia messut on peruttava. Sen takia kehotamme kaikkia myyntipaikan varanneita maksamaan myyntipaikan vuokran vasta lähempänä erääntymispäivää 20.11.2020.

Sähköiset varaussivut aukeavat näiden ruotsinkielisten nettisivujemme kohdassa Julmässan > Anmälning 1.10.2020 klo 18.00. Enintään neljä kpl yhden metrin levyisiä moduuleja on varattavissa myyjää kohti. Messujen tapahtumapaikkana on vanha tuttu ammattioppilaitos Vamia Vaasan Hietalahdessa. Paikkojen kysyntä on yleensä ollut vilkasta ja ne jaetaan pyyntöjen saapumisjärjestyksessä.

Pidätämme itsellämme oikeuden sijoittaa myyjät käytettävissä oleviin tiloihin, mutta voit kuitenkin ilmoittaa varauksen yhteydessä haluttu tila – joko aula (johon luetaan joitakin paikkoja kahvilan puolella) tai sali. Yhden moduulin hinta on 40 euroa. Huom! Myyntipöytiä on talon puolesta käytettävissä kahvilassa ja aulan kahvilan puoleisella seinustalla. Muualla käy vain itse tuotu pöytä ja mahdollinen muu rekvisiitta. Oppilaitoksen pihalla on tilava parkkialue.

COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi emme poikkeuksellisesti järjestä kahvilatoimintaa.

(Kuvan omistaja on leipoja itse, Marlene Hinders Maalahdesta)

Vasa Kvinnoklubb