Svenska Kvinnoförbundets hälsning till 100-åringen

13.11.2020 kl. 17:30
Förmedlad här via Facebook Watch av förbundsordförande Anita Westerholm

Vi tackar också för att ha förmånen att få tillhöra en organisation som talar och kämpar för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratiska möjligheter att påverka samhället.

 

Vasa Kvinnoklubb