Svenska Kvinnoförbundets hälsning till 100-åringen

13.11.2020 kl. 17:30
Här förmedlad via Facebook Watch av förbundsordförande Anita Westerholm.

Vi tackar också för förmånen att få tillhöra en organisation som talar och kämpar för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratiska möjligheter att påverka samhället.

 

Vasa Kvinnoklubb