Kvinnoklubbens årsmöte 19.3.2021

03.03.2021 kl. 09:29
Stadgeenlig kallelse till årsmötet 19.3.2021.

Annons i Vasabladet 3.3.2021.

Årsmöteshandlingarna och detaljer kring uppkopplingen på Zoom skickas efter att du anmält ditt intresse att delta till ordförande Berit Öhman, berit.ohman@netikka.fi, men gör det senast en vecka på förhand (12.3.2021).

Välkommen alla!

Vasa Kvinnoklubb