Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 27.3.2021

27.03.2021 kl. 17:22
"Vi samlas här idag för att vi brinner för ett jämställt samhälle. Kampen för ett jämställt samhälle är långt ifrån lätt, men alltid rätt", sade förbundsordförande Anita Westerholm i sitt öppningsanförande på Svenska Kvinnoförbundets virtuella årsmöte.

Årsmötet föregicks av ett feministiskt brandtal som levererades via videolänk av journalisten och författaren Jeanette ”Peppe” Öhman som för närvarande är bosatt i Santa Monica, Los Angeles: "Modigt bland trollen - feministiska strategier och konsekvenser av digitala valkampanjer".

I sitt fantastiska brandtal reflekterade hon över de polariserade ställningarna i samhällsdebatten av i dag, framför allt i den stundvis hätska debatt som förs på sociala medier. Jämställdheten ska absolut inte tas för givet. Samhällsaktiva kvinnor utsätts ofta för sexuellt färgat och till utseendet kopplat hatprat medan män kritiseras för sin yrkesutövning. Hur ändra attityderna? På ett allmänt plan genom tydligare lagstiftning och hårdare moderering gällande trakasserier (ping mediejättarna), på ett individuellt plan genom att alla de personer som görs till måltavla berättar, dokumenterar och synliggör osakliga eller rasistiska påhopp och fake propaganda.

Svenska Kvinnoförbundets presidium återvaldes på mötet. Det består av Anita Westerholm, ordförande, och Ramieza Mahdi, Sari Somppi, Pia Sundell, vice ordförande.

Länk till årsmötets program och möteshandlingar här

Vasa Kvinnoklubb