Välfärdsområdesval 23.1.2022 – valet är ditt!

03.01.2022 kl. 10:57
Historiens första välfärdsområdesval ordnas den 23 januari och SFP har fyllt kandidatlistan för Österbottens välfärdsområde till sista plats.

Den offentliga hälsovården, sjukvården, socialvården och räddningsverksamheten kommer från och med den 1.1.2023 att skötas av välfärdsområden, av vilka Österbotten bildar ett eget administrativt område.

I den nya social- och hälsovårdsmodellen inrättas 21 välfärdsområden i Finland. Helsingfors är undantaget, den enda kommun som i fortsättningen själv ansvarar för social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Välfärdsområdena kommer att besluta om:

 • socialhandledning
 • mottagningstjänster
 • rådgivningar
 • sjukhus
 • tandvård
 • mentalvård
 • missbrukartjänster
 • barnskydd
 • funktionshinderservice
 • äldreboende
 • hemservice

Till Österbottens områdesfullmäktige väljs 59 ledamöter för fyra år framåt. Vissa av SFP:s kandidater har vårdbakgrund, vilket ingalunda är ett måste. Det finns många nyttiga kunskaper och färdigheter som en kandidat kan hämta med sig också från andra yrkesområden. Könsfördelningen i SFP:s kandidatbukett ger kvinnorna en knapp fördel: 51 procent är kvinnor och 49 procent män.

En varm rekommentation att hålla dessa åtta kunniga och engagerade kandidater i minnet då du väljer kandidat. Alla är medlemmar i Vasa svenska kvinnoklubb.

 

Ahlnäs Anna-Lena (253), klinisk avancerad sjukskötarmaster
Högström Sandra (279), sjukskötare & högre yrkeshögskolestuderande
Mahdi Ramieza (291), sjukskötare / samhälls-och hälsokommunikatör
Salovaara-Kero Anne (304), direktör, närståendevårdare
Sirén-Aura Monica (306), admin. föreståndare
Somppi Sari (311), politices magister i utvecklingspsykologi, kriminolog, psykolog, regionchef vid Västra Finlands brottsofferjour
Strand Joakim (312), riksdagsledamot, Vasa stadsfullmäktigeordförande, jurist, ekonom
Strömsholm Eva-Maria (313), sjukskötare, klasslärare, politices magister med utvecklingspsykologi som huvudämne

 

Folktinget: Välfärdsområdesvalet – vad är det och varför berör det just dig?

 

Vasa Kvinnoklubb