Kvinnoklubbens årsmöte 15.3.2022

01.03.2022 kl. 16:09
Vi samlas i Svenska folkskolans vänners möteslokal tisdagen den 15 mars 2022 kl. 17.00, adress Handelsesplanaden 23 B i Vasa.

Inledningsvis får vi höra socionom Nanette Westergård-Sjölund berätta om användningen av sociala tjänstehundar i rehabiliteringssyfte. Hon tar med sig sin trogna följeslagare, besökshunden Rosie. De brukar besöka servicehem och äldreboenden och erbjuda sällskap, stöd och kognitiva övningar åt klienterna på ett otvunget och avslappnat sätt. Westergård-Sjölund och Rosie är utbildade av Finska Terapihundskolan. Westergård-Sjölund har avlagt socionomexamen (högre YH) 2020. Hennes examensarbete har titeln: "Hundassisterade aktiviteter för lindrande av ensamhetskänslor: Utveckling av en handlingsmodell för lindrande av ensamhet bland hemmaboende äldre med hjälp av den sociala tjänstehunden". @nnnanette  @rosie_thesamoyed

Kaffe- och teservering. Handsprit finns att tillgå. Vi rekommenderar också användning av munskydd

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

-----------

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av vice ordförande för mötet
 4. Val av mötessekreterare
 5. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet (länk)
 6. Val av två protokolljusterare
 7. Val av två rösträknare
 8. Godkännande av föredragningslistan
 9. Verksamhetsberättelse för år 2021 – genomgång och godkännande (länk)
 10. Bokslut och verksamhetsgranskning för år 2021 – genomgång och godkännande
 11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av föreningens ordförande
 13. Val av föreningens styrelse
 14. Fastställande av medlemsavgift för år 2022
 15. Verksamhetsplan för år 2022 – diskussion och godkännande (länk)
 16. Budget för år 2022 – diskussion och godkännande
 17. Val av en verksamhetsgranskare för år 2022 jämte en ersättare
 18. Val av Kvinnoklubbens representanter på Kvinnoförbundets årsmöte 26 - 27.3.2022 i Raseborg
 19. Val av Kvinnoklubbens representanter på SFP:s partidag 21 - 22.5.2022 i Åbo
 20. Övriga ärenden
 21. Mötet avslutas
Vasa Kvinnoklubb