Hälsningar från Kvinnoklubbens årsmöte

25.03.2022 kl. 19:45
På årsmötet 15.3. återvaldes Ramieza Mahdi till föreningens ordförande. Hon tackade för förtroendet och hoppades få se livligt deltagande i möten och evenemang vi har på lut för i år, nu då coronan äntligen har börjat släppa greppet.

Styrelsen kompletterades med två nya medlemmar, Jenna Matintupa och Mariana Ulfvens, som ersätter avgående de styrelsemedlemmarna Heidi Svartsjö och Emilia Viklund. Övriga i styrelsen återvaldes: Helena Boucht-Lindeman, Birgitta Granholm, Yvonne Grönlund, Sari Somppi, Caroline Sparf och Nathalie Wingren.

Verksamheten har överskuggats kraftigt av covid-19-pandemin, vilket ledde till mycket låg profilering med inställda evenemang som följd. Det oaktat kunde ett kommunalval genomföras under hälsosäkra förhållanden. Tio separata liveintervjuer med kvinnoklubbare som ställde upp i valet sponsorerades av Kvinnoklubben på vårt Facebook-konto. Produktionsbolaget All Things Content Oy anlitades för att handha det administrativa, och som moderator för diskussionerna fungerade bolagets vd Johanna Stenback.

Vasas nya fullmäktige består av 55 ledamöter, till antalet är de fyra färre än tidigare. SFP lade beslag på 16 mandat (27,5%) av vilka 10 mandat innehas av kvinnor. Stadsfullmäktige i Vasa kan numera stoltsera med att vara den enda kommunen i svenska Österbotten med kvinnlig majoritet.

Kvinnornas julmässa kunde efter ett års ofrivilligt uppehåll i traditionen arrangeras på självständighetsdagen. Uppslutningen av såväl försäljare som publik blev i någon mån lidande av coronarestriktionerna. Mässan genererade ändå ett litet överskott som ska kanaliseras till medlemsträffar och andra aktiviteter under detta år.

Kvinnoklubben hade 223 medlemmar i slutet av år 2021.

--------------

 

 

Utöver behandlingen av de stadgeenliga årsmöteshandlingarna bestod prograammet av ett besök av samojeden, sociala tjänstehunden Rosie och matte Nanette Westergård-Sjölund.

Teamet demonstrerade hur de jobbar i praktiken under sina besök på äldreboenden och servicehem genom att be boende personer - många med demens - utföra enkla kognitiva övningar. Samtidigt som Rosie vandrar runt i rummet och blir omklappad har hon en direkt positiv effekt på klienternas humör. En stor fördel har Rosie också tack vare sitt utseende - hon är en vit och fluffig hund och ser snäll ut. En riktigt trevlig bekantskap för egentligen vem som helst hon möter! Westergård-Sjölund och Rosie har genomgått en grundutbildning i Finska Terapihundskolan.

Vasa Kvinnoklubb